tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Short for Angry German Kid
Life being 2: I just watched the A.G.K. Counter Strike parody

Life being 2: Awesome!
viết bởi That guy! look! 04 Tháng mười hai, 2007