tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
acronym for "Arrested Adolescence, Bail Denied" / a chronic case of arrested adolescence
Many of the top comedians have full-blown AABD.
viết bởi elsquid 02 Tháng mười một, 2013