tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A band from Denver Colorado in the 1990's.
MALT LIQUOR BABY by THE ACOUSTIFUXX
viết bởi T Douglas 04 Tháng mười, 2008