tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Stands for "Anit Fapping and Buttsecks Organization" created on the WoW OT
"do you liek to teh fap?"
"fuck no!"
"Join tweh AFBO"
viết bởi OKJK 05 Tháng chín, 2006