tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A word to describe Mind blowingly hot, rockstar, sex god extraordinaire, makes douchbags rock, and girls panties drop.
That guy is AHULKinChains!! Boom
viết bởi ImJustAGirl 20 Tháng ba, 2013