tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A crack smoking, whorish Africanized woman.
Dude, that girl looks AIDS black!
viết bởi Hello Rebecca! 08 Tháng chín, 2010