tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Asian I'd Rike to Fuck
Waaaah! Why you no rike make fucky fucky that rady? She a total AIRF!
viết bởi toosuave 12 Tháng tám, 2011