tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Acronym "As Lovely As Reasonably Achievable".
That young lady was ALARA.
viết bởi Have gun will travel 19 Tháng bảy, 2011