tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
something to be said when there is adsolutely nothing else to be said
Guy 1:-quite-

Guy 2:-quite-

Guy 3:AND a banana
viết bởi future mis.joker 19 Tháng tám, 2010