tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Characterized by constant sober luck, happiness and health.
Man I had such an ANDREW SABAT day today!!
viết bởi Richard Templar 11 Tháng một, 2007

Words related to ANDREW SABAT

happiness life lucky magician sober