tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
"Speaking" online only using speech like "I have 1 4 U!" and "U R my friend!!!!!!!!!111111111111"
viết bởi MoonKnight 16 Tháng mười hai, 2002