tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The Acronym For: ARSOAB

Anal Retentive Son Of A Bitch
That Midget At The Gas Station Is A Real ARSOAB
viết bởi Hatchetdude 24 Tháng sáu, 2011