tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Ask the mighty google.
What does XXXXX stand for?

ATMG.
It's the first result on google.
viết bởi Sire JK 07 Tháng bảy, 2009