tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
At this moment in time.
MSN Conversation:

Emma: WUU2?
Sarah: ATMIT I'm using my webcam to apply lip gloss! And yourself?
viết bởi ChooseRedBull 29 Tháng sáu, 2010

Words related to ATMIT

msn