tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
at the same damn time
i was driving down the street and talking on my phone ATSDT
viết bởi MZ Platinum 09 Tháng hai, 2012