Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Are you dumb nigger?
Newbie: Did Frances the Mute leak yet?
Cygnus: AYDN
viết bởi bench2 26 Tháng hai, 2005
60 14

Words related to AYDN:

fly
 
2.
Aydn is super fly
Did you see that Aydn?! Yah he's so hot right now!!
viết bởi aydn 10 Tháng hai, 2004
4 37