tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
All You Haters Suck My Balls
AYHSMB was written on a custom bicycle wheel, first referenced on Bike Snob NYC:

http://bikesnobnyc.blogspot.com/2008/04/this-just-in-deep-section-rims-provide.html
viết bởi Steve C SF 13 Tháng mười một, 2008