tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An awsome Belgian deathgrind band.
Woah, Aborted is so awsome I just shit my pants.
viết bởi Mikebmetal 14 Tháng tám, 2006