tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a(n) good looking fashionable, un-hackneyed family of goodness
Your such an Aboushamalah
viết bởi Shamalah 04 Tháng năm, 2010