tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A guy/girl who isn't very good at their job,playing video games or sports. Relative to anyone useless.
That George Bush is about as much use as a chocolate teapot
viết bởi xterrorx 30 Tháng mười một, 2004