A phrase one uses at the end of a sentence to distinguish how one acts or feels.
Lorraine:What the fuck Davey why did you just pick my nose!

Davey:Coooome on baby dont be all dithery 'about it'
#like #kyle #about it #powers #whack job #kooky
viết bởi bean freeman 19 Tháng năm, 2006
Top Definition
In support of.
I'm all about it!
#dig #all about it #all about that #agree #support #down
viết bởi ybalagian 20 Tháng chín, 2009
A common typo that is conveniently an aphrodisiac. It can often disrupt an online conversation.
"Can you make sure you ask her abou tit?"

.......

"soooo, anyway..."
#abou #tit #about #it #aphrodisiac #typo #tits #boobs
viết bởi birth control 25 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×