tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
10 steps ahead of the "Basic Bitches".
Basic meaning regular, or fake women hopping on every bandwagon.
"Females stay jockin, I'm above the basic"
viết bởi TumblrAnonymous 10 Tháng ba, 2012