Top Definition
The word abbreviation abbreviated mostly used by basic biches
Person 1: You need to catch up on your abreves
Person 2: I'm ..... NO FUCK YOU!!!
viết bởi mikebeat 12 Tháng năm, 2015
A language in which you mainly speak in abbreviations.
Jen: I totes had the best hun cal froyo at Pinkberry yest but now I'm on a low cal diet so I can be skinz.

Abreves for: I totally had the best hundred calorie frozen yogurt yesterday but I shouldn't eat sugar anymore because I need to be skinny.
viết bởi marzmarz 01 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×