tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
He is the god of war!
Haji Shomos has revealed the god of war, ABUL BOSHOR!!!
viết bởi Haji Shomos 23 Tháng mười một, 2013