tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1: the sound a negro typically makes when playing basketball. means "pass"
aBULLA BULLA BULLA BULLA BULLA
viết bởi Pumba 18 Tháng mười hai, 2004