tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Someone with bad acne.
Go away Damien, you acne whore.
viết bởi JarHead. 28 Tháng năm, 2005

Words related to Acne Whore

acne acne mustache ass butt butt acne buttocks buttox