tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Acting the Shling
To act like a fool.
Similar to "acting the mickey"
Clare was really acting the Shling when she saw Shawn.
viết bởi Shling 11 Tháng năm, 2008