tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The Transvestite Anti-Christ
Adelayne freaks out Bigbigguy.
viết bởi Deetee 27 Tháng tư, 2012