tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An annoying Englishman who enforces the no-inflatable toys rule in public pools
"Derek is such an Admiral Funpooper"
viết bởi ScotCan 21 Tháng mười một, 2009

Words related to Admiral Funpooper

annoying dim england gay stupid thick