tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Doing something grown-up and responsible
I'm so proud of you for finally adulting by spending that money on things you need.
viết bởi someladygirl 07 Tháng sáu, 2014