tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Hairy nipple on a female
Damn she has afronips.
viết bởi Red 16 Tháng năm, 2003