tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A weapon in the game "Phantasy star Universe"
I just found an Agito Repca
viết bởi Jake skydeon 26 Tháng năm, 2011