tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of fisting your own asshole
dude i agliffed myself lastnight
viết bởi ballsack12331 18 Tháng năm, 2011