Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
That's what she said, a dirty joke
A:I bet you know where he fits.
B:AHAJA!!!!!
viết bởi HairWeaveIndian 02 Tháng mười một, 2013
2 0