Top Definition
Tdot/Toronto slang for "right?"
"You're reaching my crib tonight ahlie?
viết bởi Disgyal123 14 Tháng chín, 2013
You use this word in two ways:

1. When you agree with something somebody says.

Pronounced "Ah-lee"

2. When you lie about something, you quickly say 'Ahlie' because Ahlie sounds like 'I lie' .

Pronounced "I-lie"

Mostly use this word when texting, messaging, or online chatting.
Example 1.

Friend 1 : Wow, that party was fun, wasn't it ?

Friend 2 : Ahlie !

Example 2.

Friend 1 : Do you think that girl over there is hot ?
Friend 2 : Yes...AHLIE !
viết bởi Julidabest 15 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×