tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The pronunciation of Arnold Schwarzenegger's name in "Arnie" talk.
Ahnold says "Get to thee choppa!"
viết bởi creamesoda 10 Tháng chín, 2008