tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a really good person.
Wow! You are such an Aiser!
viết bởi Jenni Bolye 22 Tháng ba, 2008
 
2.
A really great friend
I wish I had an Aiser
viết bởi Jenni Boyle 12 Tháng tư, 2008
 
3.
someone who enjoys licking female body parts
I wish I had an Aiser to do that to me!
viết bởi Jane Hami 08 Tháng hai, 2008
 
4.
someone who enjoys licking female body parts
I wish I had an Aiser to do that to me!
viết bởi Jane Hami 08 Tháng hai, 2008