Top Definition
the assistant to Tim "The Tool Man" Taylor on the TV show Home Improvement. He is Tims bitch and does whatever Tim says. If you have a friend who is a bitch, call him Al Borland, or just Borland. This nickname originated at Fitchburg State College when "Al" would be the bitch of the dorm known as Mara Village 425. To this day "Al" answers to the simple name, Borland.
Joe- Hey Al Borland!
Borland- what
Joe- Give me a wrench.
Nate- Hey Borland!
Borland- what.
Nate- Go buy us some drinks.
viết bởi JoeP4 05 Tháng ba, 2006
the assistant to Tim "The Tool Man" Taylor on the TV show Home Improvement. He is Tims bitch and does whatever Tim says. If you have a friend who is a bitch, call him Al Borland, or just Borland. This nickname originated at Fitchburg State College when "Al" would be the bitch of the dorm known as Mara Village 425. To this day "Al" answers to the simple name, Borland.
Joe- Hey Al Borland!
Borland- what
Joe- Give me a wrench.
Nate- Hey Borland!
Borland- what.
Nate- Give me a wrench!
viết bởi JoeP4 27 Tháng hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×