tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Awesomeness, Incredible,the shit!!!!!!
That chick right there has Alanny size titties
viết bởi Peterinpants 27 Tháng chín, 2010