tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Awesomeness, Incredible,the shit!!!!!!
That chick right there has Alanny size titties
viết bởi Peterinpants 27 Tháng chín, 2010