tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A girl who when sober is innocent or sweet, but upon drinking alcohol, quickly becomes a flirtatious slag
Well she's an alcoslag then
viết bởi tinyWhiteboy 22 Tháng hai, 2011