tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A person of whom has semi ginger hair
"Hey, look at that person over there, he is such an Alex Kendrick"
viết bởi Bob_Jones_123 05 Tháng mười, 2011