tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
It is the worst insult that you can ever call a person
e.g.(adjective) yo you're such an Alex Marr
OMG thats worse than whore!
viết bởi titty sprikles 11 Tháng năm, 2011
 
2.
a true G
"alex marr".... an example ur alex marr it up real nice son
viết bởi gaza92! 02 Tháng chín, 2008