Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
He is the BEST boyfriend ever. Very loyal and sexy :), I love him lots and lots forever and ever
Alex McLean
viết bởi Honey bear87 12 Tháng một, 2012
4 3