tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a person who is a really Big JEW
oh, thats Alex Merret......dont worry he's a jew
viết bởi Calthan 15 Tháng chín, 2010