tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the qween of all the cunts
you know Irene?

Yea, she's an Alfa Cunt
viết bởi Elizabeth Pennyshanks 04 Tháng năm, 2013