tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
The act of being horny.
I felt so alive and amplified at the Mooney Suzuki concert.
viết bởi Rlvers 18 Tháng một, 2011