tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
AKA The Multiverse
All that is can be described using the following equation
Life
-The Universe
+Everything
=God
::All that is
viết bởi Gioku 16 Tháng mười hai, 2010