Top Definition
a term used to describe the dominant dork among a group of dorks.
Among the group of short-wave radio hobbyists, John obnoxiously exerted his status as the ALPHA DORK among his peers, frequently swooping in to interrupt conversations with indecipherable lingo, especially as outsiders attempted to strike up conversations among his female peers.
viết bởi beatpedal 19 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×