tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
All seeing being!!
He knew what I was doing, he was a real Alpha60.
viết bởi anonymous 10 Tháng ba, 2003