The exact opposite of what this other guy says it is
Normal Cool Person 1: Did you see that episode of Always Sunny last night?

Normal Cool Person 2: Yes I did, and I thoroughly enjoyed the abundant humor that some idiots tend to not understand.

always sunny in philadelphia Always Sunny always sunny
viết bởi koolademan99 08 Tháng tư, 2013
1 Word related to Always Sunny In Philadelphia
THE WORST SHOW ON TELEVISION, repetitive, horrible humor and you are a complete honky piece of shit if you like the show. Everyone talks too fast and acts exactly the same as each other.
Asshole: Hey, did you see the latest Always Sunny In Philadelphia last night?

Me: NO YOU FUCKING YUPPIE SCUM PEICE OF SHIT, DIE IN A FUCKING PLANE CRASH YOU FUCK SHIT GOD DAMN IT AHHH
viết bởi LebronJackson 27 Tháng mười một, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×